23_0-59786p.jpg

NKK Tallinna ringkonna Põhja jaoskonna toitlustuspunkt Põhja malevkonna võistlustel.

Album Tree