37_2002025.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna malevkonna aktiivsemad liikmed 30. märtsil 2002 Filtri tee 8a õuel.

Album Tree