3_2001IL018.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna malevkonna ühispilt koos külalistega malevkonna taasasutamise 8. aastapäeval 26. aprillil 1998 Filtri tee 8a õuel.

Album Tree