7_1999013.jpg

KL Tallinna Maleva Lõuna malevkonna kaitseliitlased Männiku laskeväljal 1999. aasta suvel.

Album Tree