13_IMG_1320.jpg

KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna laskepäeval valmistavad märklehti ette kaitseliitlane Toivo Pai ja nooremleitnant Hannes Valk.

Album Tree