19_KL_118.jpg

KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna kaitseliitlased isa ja poeg Tarmo ja Roland Rannus ühel õppusel USA-s M-16 mulaažiga.

Album Tree