27_KL_275.jpg

Pärgade asetamine Vabadussõjas hukkunud politseinike hauadele oli KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna traditsioon, kuni politsei selle üle võttis. Malevkonna pealik vanemveebel Sven Harry Raabe 15. aprillil 1995.

Album Tree