2_laanejuh02.jpg

KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna juhatus arutamas malevkonna 20. aastapäeva tähistamisega seonduvaid küsimusi 18. märtsil 2010. Vasakult: malevkonna pealik Rein Karl Loide, juhatuse liikmed Alf Theophil Puskai, veebel Siimu Sade, leitnant Tiit Kivikas ja nooremleitnant Heiki Jakson.
foto autor: Hannes Valk

Album Tree