40_mlk_paevad Vosul 09_1.jpg

KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna päevad Võsul 2009. aasta suvel. Köievedu.

Album Tree