16_KLMD020.jpg

Kontaktohvitserid Kaitseväe juhataja vastuvõtul Alu mõisas 22. juunil 2007. KL Tallinna Maleva Meredivisjoni kaitseliitlased nooremleitnant Alo Tamm ja Pelle Peek saatmas vastuvõtul Tallinnas külalisvisiidil viibiva USA sõjalaeva USS Mahan kõrgemaid ohvitsere.
foto autor: Kuno Peek

Album Tree