36_Untitled-4.jpg

KL Tallinna Maleva Meredivisjoni liikmed koos Kaitseliidu ülema major Benno Leesikuga Kaarli kiriku ees 25. mail 2002.
foto autor: Boris Mäemets

Album Tree