5_KLMD015.jpg

KL Tallinna Maleva Meredivisjoni üldkoosolek lokaalis Roheline Ämblik 7. veebruaril 2008. Vasakul all istuvad juhatuse liikmed nooremleitnandid Alo Tamm ja Holger Haljand ning Mereväe esindajad vanemleitnant Ivo Värk ja kaptenmajor Peeter Ivask.
foto autor: Kuno Peek

Album Tree