11_patrullv6istlus.jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkonna kaitseliitlased varustust üle vaatamas enne patrullvõistlust 14. juunil 2003.
foto autor: Aare Nõmm

Album Tree