13_patr.v..jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkonna kaitseliitlased veetõket ületamas patrullvõistlusel 14. juunil 2003.
foto autor: Aare Nõmm

Album Tree