19_R6K 2008 IV etepp Keskpolügonil, 24-28 09 2008, foto Aare N6mm 222.jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkonna tankitõrjerühm annab 28. septembril keskpolügoonil Sirgalas vaenlase pihta kahest rauast tuld.
foto autor: Aare Nõmm

Album Tree