23_nomme_003.jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkonna Juuniorkompanii baasväljaõppel 2003. aastal. Tee ületamine truubi kaudu.

Album Tree