37_rivistus 24.02.2002.jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkonna rivistus Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 2002.

Album Tree