6_93 Nommekate oppusel.jpg

KL Nõmme malevkonna kaitseliitlased õppusel 1993. aastal Tõnu Piibu (keskel) juhtimisel.

Album Tree