27_P8120238.jpg

KL Tallinna Maleva pealik major Eduard Nikkari annab Põhja üksikkompanii kaitseliitlasele, maleva auliikmele Viktor Salmrele tema 95. sünnipäeval üle Kaitseliidu Valgeristi ja maleva tänukirja. Tallinn, 2009.

Album Tree