15_18.jpg

KL Tallinna maleva Toompea malevkonna kaitseliitlased vastutegevuses Õhutõrjedivisjoni ajateenijatele 13. jaanuaril 2005 keskpolügonil, (vasakult) Mihkel Tikk ja leitnant Toomas Tamla.

Album Tree