17_21.jpg

KL Tallinna Maleva Toompea malevkonna kaitseliitlased vastutegevuses Õhutõrjedivisjoni õppusel 12. jaanuaril 2006 keskpolügonil. Esiplaanil lipnik Jan Lukk.
foto autor: Priit Raju

Album Tree