26_49.jpg

KL Tallinna maleva Toompea malevkonna võistkond Utria patrullvõistlusel 23. aprillil 2007. Vasakult: Kristina
Märtin, Tanel Viksi, Ilmar Raag, Ülo Pikkov ja Mikk Rand.
foto autor: Margus Hergauk

Album Tree