38_36.jpg

Vahipataljoni võitlejad asetamas pärga Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestusmärgi jalamile. Traditsiooniliselt on mälestusmärgi auvahtkonnaks Toompea
malevkonna kaitseliitlased.
foto autor:Veiko Veski

Album Tree