6_Untitled-8_a.jpg

KL Tallinna Maleva orkester oma 4. aastapäeva kontserdil 24. aprillil 2004 Mustamäe Kultuurikeskuses Kaja vastselt saadud Kaitseliidu vormides. Vasakult esimene rida: Kaarel
Otspere, Tiit Osvet, Vello Jõesaar, Silje Saaret, Ele Nugis, Hudo Kaljulaid, Albert Heinsaar, Aavo Niidu, Teet Vesmes, Hans Kaar; teine rida: Enno Treier, Mihkel Kasenõmm, Lembit
Sooserv, Kalju Niglasson, Jüri Rõuk, Jaak Karlis, Mait Tiedemann, Alvar Luha, Alf Theophil Puskai, Andres Ajando, Ilmar Kullamaa; kolmas rida: Kalle Heinla, Kaido Putting, Vambola Vanatoa, Mihkel Nõlvak, Rein Seire, Heino Pille, Gustav Nõmm, Heino Raie.
foto autor: Kalle Heinla

Album Tree