6_Untitled-16.jpg

Muusika jaoskonna asutamiskoosolekul 16. detsembril 1997 viibisid külalistena ka NKK esinaine Dagmar Mattiisen ja KLTallinna Maleva pealik kapten Mart Puusepp.

Album Tree