27_erna4.jpg

Mini-Erna eelvõistlus 2002. NK Tallinna maleva võistkond sooritamas esmaabiülesannet.

Album Tree