32_KL_213.jpg

NK Tallinna Maleva auvahtkond leinaseisakus Vabadussõjas langenute monumendi juures 3. jaanuaril 2000.

Album Tree