15_7.jpg

Kodutütarde sõjalis-sportliku võistluse Ernake 2007. ja 2008. aasta võitjad Meeri Lembinen, Anette Ross, Kairi Marlen Antoniak ja Triinu koos Kiviloo rühma vanema Heili
Johansoniga.

Album Tree