ROK 5(2).JPG

Reservohvitseri kursus Kaitseliidu (rühmaülem) V 2006. aastal.

Album Tree