ROK(K) II.jpg

Reservohvitseri kursus Kaitseliidu Koolis ???. aastal.

Album Tree