117-1716_IMG.JPG

Alu mõisahoone avamise tseremoonia 11. novembril 2002. Vasakult: KL auliige Enn Tarto, staabiveebel Peeter Land, leitnant Argo Ristisaar, KL Peastaabi ülem kapten Urmas Muld, KL Kooli ülem kapten Teet Kivisson ja Kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.

Album Tree