Alu562.jpg

Nõu peavad KL Kooli ülem kapten Teet Kivisson ja kaks tulevast kooliülemat – kaptenleitnant Jens Koefoed ja Riina Nemvalts mõisahoone renoveerimise ajal 2001. aasta sügisel.
foto: Urmas Sepp

Album Tree