aktus 2004-0152_IMG.JPG

KL Kooli töötajad 2004. aasta juunis. Esireas vasakult: instruktor Merle Sikka, administraator Gea Pernits koos poeg Siimuga, sekretär-asjaajaja Liivi Vinglas, instruktor Riina Nemvalts, sekretär-asjaajaja Aigi Vassiljev; tagareas majahoidja Peter Solman, KL Kooli ülem kapten Eduard Nikkari, väljaõppeülem kapten Alar Ehala, instuktor leitnant Meelis Pernits, kooliveebel vanemseersant Jaanus Umal ja instruktor leitnant Kaido Saarniit.

Album Tree