aktus 2010-496.jpg

KL Kooli töötajad 2010. aasta juunis. Vasakult: instruktorid nooremleitnandid Deiv Bogens ja Erki Vaikre, sõjaväelise juhtimise õppesuuna ülem major Lauri Larm, nooreminstruktor vanemseersant Rainer Ristimets, KL Kooli ülem Riina Nemvalts, referent Liivi Vinglas, haldusspetsialist Gea Pernits, instruktor Juhan Aus, inimressursi arendamise õppesuuna juhataja Merle Kodu, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde kursuste koolitusspetsialist Kristo Nõu, NKK kursuste koolitusspetsialist Nele Sarrapik.

Album Tree