kk__pilt014.jpg

Õppetöö Juhtimiskursusel I 2005. aastal KL Koolis. Kaitse Kodu! nr 3, 2005.

Album Tree