129-2985 IMG

Reservõppekogunemine Lääne kaitseringkonnas 14. oktoobril 2004. Vasakult: KL Pärnumaa Maleva pealik kapten Erik Reinhold, Hiiumaa malevkonna pealik leitnant Urmas Selirand ja KL Lääne Maleva pealik leitnant Arnold Juhans.

Album Tree