129-2996 IMG

Reservõppekogunemine Lääne kaitseringkonnas 14. oktoobril 2004. Telk moondamisvõrgu all.

Album Tree