130-3048 IMG

Reservõppekogunemine Lääne kaitseringkonnas 14. oktoobril 2004. Tehnika moondamisvõrgu all. Valvepost.

Album Tree