124-2477 IMG

Eesti Vabariigi valitsuse liikmed tutvumas Männiku lasketiiruga 3. septembril 2004. Vasakult: Kaitsejõudude Peastaabi teavitusosakonna ülem kapten Peeter Tali ja kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.
foto: Ivar Jõesaar

Album Tree