124-2484 IMG

Eesti Vabariigi valitsuse liikmed tutvumas Männiku lasketiiruga 3. septembril 2004. Laskejoonel kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts.
foto: Ivar Jõesaar

Album Tree