19

Kõrgema Sõjakooli kadett Kait Kalajas KT Tartu ringkonna Tähekese rühma kodutütardele metsalaagris elupäästvat esmaabi õpetamas 17. aprillil 2016. Ees Liisa Astel ja KIrke Käpp; taga Anna Astel.
foto autor: Kadi Laaneots

Album Tree