0094

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Tartumaa Ühenduse vanematekogu 3. novembril 1990. Ees (vasakult): Kalju Kressel, Arkadi Arula, Udo-Vello Lamp; taga E. Bachblum, Laine Herman, Kamilla Alekõrs, Raimond Ariko, Endla Peets, Hele-Mall Kilk ja Leonhard Pumper.
Foto: KT Tartu ringkonna fotoalbum

Album Tree