0068

Kodutütarde jaoskonna ja ringkonnavanemad Keskvanematekogul 18. oktoobril 1993. Ees (vasakult): Helgi
Onno, Valve-Regina Liivar, Maret Lepik, Ülle Närska ja Virve
Evart. Taga: 1. Piret Otsa,3. Katrin Talu, 6. Piret Urgas, 7. Kaidi Liive.

Album Tree