22 aug

KT Põlva ringkonna Värska rühma kodukoha laager. Värska kodutütred Lämmijärve ääres 22. augustil 2000.
foto autor: Aili Meier (Avi)

Album Tree