Rühmamatk

KT Põlva ringkonna Põlva II rühma matk Süvahavvale 17.-18. mail 2002.
foto autor: Aile Vals

Album Tree