Maryland 1

Kaitseväe juhataja kindralmajor Aleksander Einseln USA ohvitseridega 1993. aastal.

Album Tree