Maryland 13

Marylandi rahvuskaardi õhuväekomponendi 135. eskadroni ülem kolonelleitnant Warren Thomas tutvustab Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehele Peeter Lorentsile ja õhuväe staabiülemale kolonelleitnant Valeri Saarele lennukit.
18. juuli 1997.
foto autor: Tõnu Noorits

Album Tree