Maryland 16

USA suursaadik Eesti Vabariigis Melissa Wells ja USA sõjaväelise missiooni töötajad kolonel Meynard Shepard, Mari Taalmaa, Annika Veimer, Inna Kümnik ja Helve Eenmaa 2001. aastal.

Album Tree