Maryland 47

Eesti mereväelased nooremveebel Indrek Vinkel, nooremleitnant Urmet Reimann ja lipnik Silver Sepp Pentagonis 1996. aastal.

Album Tree