TND0239

Kaitseliidu vormide ja sümboolika näitus "Kaitseliit - taasloomisest taasloomiseni" Saaremaa Sõjavara muuseumis 2015. aastal. Taustal Häädemeeste ja KL Tallinna Maleva Lõuna malevkonna lippude koopiad.
foto autor: Tõnu Noorits

Album Tree